<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=311078926827795&ev=PageView&noscript=1" /> Biz hakda

Biz hakda

Biz kim?

Wenzhou Mayya Internation Co., Ltd. - äýnek bölümi 2012-nji ýylda döredilip, Hytaýyň wençhouou şäherinde ýerleşýär.Wençhououda professional äýnek dizaýny we eksport toparynyň baş ofisi bar, Guanç Guangzhouou we jiangxi-de iki zawod bar.Aýna äýnek, äýnek, optiki çarçuwalar, okamak üçin äýnek, mahabat äýnegi, bölek äýnek we çig mal bölekleri / esbaplary ýaly esasy önümlerimiz.Bu kärhana öz marka önümleriniň satuwyny we gözleg işlerini, OEM & ODM önümçiligini öz içine alýar.içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.

Näme üçin bizi saýlamaly?

15+ ýyllyk üznüksiz ösüş we ýygnamakdan soň, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz wagtynda netijeli iş çözgütleri bilen üpjün edip biljek we soňundan has gowy üpjün edip biljek kämil gözleg we önümçilik, ulag we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdik. satuw hyzmaty.

1000PCS-den gowrak täze modeller dizaýny

GYSGAÇA GEÇIRMEK ÜÇIN TA .DAN

DIZayn we önümçilik we eksport üçin 15+ ýyldan gowrak tejribe

Müşderilerimize öz markasyny harçlamak üçin umyt ediňOCerli aýna bazary

Dünýä bazaryny açmak üçin bäsdeşlik bahalaryny we ýokary hilli önümleri, ýokary hilli ussatlyga, çykdajylaryň ýerine ýetirilmegine we müşderileriň kanagatlanmagyna üns berýäris we müşderilere iň oňat önümler bilen yzygiderli üpjün etmegi we gowy abraý gazanmagy maksat edinýäris.

Her bir müşderä ilki bilen hil pelsepesi we iň ýokary hyzmat pelsepesi bilen tüýs ýürekden hyzmat edýäris.Meseleleri wagtynda çözmek biziň hemişelik maksadymyzdyr.Ynam we yhlas bilen doly äýnek toparymyz elmydama siziň ygtybarly we höwesjeň hyzmatdaşyňyz bolar.

dfb

ABŞ / Angliýa / ITAL / TÜRKI / A / MEKSIKO / Ispaniýa / Malaýziýa / ROMANI / A / MOROKKO / SAUDI ARABI / A / EGYPT / Braziliýa / Angliýa / Singapur / HK / TW / Günorta-Gündogar Aziýa / Awstraliýa ...

baout (3)
baout (2)
baout (1)