<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=311078926827795&ev=PageView&noscript=1" /> Asetat Lýuks Günlük äýnekleri Reňkli LW210617

Asetat Lýuks Günlük äýnekleri Reňkli LW210617

LW seriýasy elmydama ispan stiline eýerdi we meşhur üýtgeşmäniň moda atmosferasyny Loewe-iň ajaýyp we üýtgäp bilýän moda elementlerine birleşdirer, nusgawy sungatyň gözelligini we häzirki zaman görkezijilerini birleşdirip, başga bir owadan we owadan görnüşi görkezer. şahsy karizma degişlidigini görkezýän moda.


 • Çarçuwaly material:Asetat
 • Linza materialy:Neýlon ýa-da polýarlaşdyrylan
 • Linza reňkleri:Köp / Gara / Çal / Arassa / Goňur / G15 (Suratyň hakyky reňkine baglylykda)
 • Önümleriň ady:Ispaniýaly dizaýn äýnekleri
 • MOQ:Her model üçin 10 sany
 • Logotip:Asyl nyşan
 • Sargyt:OEM ýa-da ODM-i kabul ediň (MOQ: 600pc / model üçin)
 • Önümiň jikme-jigi

  Aýratynlyk

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Rimless aýal günlük äýnekleri LW220405

  Öndüriji äýnek LW210622


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Täze görnüş esasan uly aýnalara esaslanýar.Meşhur çakyr gyzyl we iki reňkli linzalar moda tendensiýasy bilen ýakyndan gabat gelýär, bu bolsa adamlary yza çekiş synaglaryndan doly edýär.Ybadathanalar ajaýyp güller we marka harplary bilen özboluşly bezelip, ähli äýnekleri has asylly, owadan we özüne çekiji edýär.

  2. Şäher aýal-gyzlary tarapyndan gowy görülýän ýumşak kofe reňki, paýhasyň we nepisligiň, çakyr gyzyl ybadathanalaryň, näzik we näzikdir.Metal çekiç dokumasy bolan Zhuangtou dizaýny, ähli äýnekleri atmosferany we marka manysyny görkezýär.

  3 pleönekeý we retro stili, nusgawy ylhamlanan dizaýn, oýlanyşykly jikme-jiklikler we jadylaýjy gül-gyzyl reňk, rahat we adatdan daşary häsiýetli kaşaňlyk tebigy zat.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň