<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=311078926827795&ev=PageView&noscript=1" /> Erkekler üçin metal reňkli äýnek gülleri GG210603

Erkekler üçin metal reňkli äýnek gülleri GG210603

GG äýnekleri ýokary derejeli, kaşaň we seksi bilen hemişe dünýä belli.“Statusagdaýyň we baýlygyň nyşany” markasy bilen baý baý gatlaklaryň sarp edijisine öwrüldi.Işewür adamlar elmydama gowy görýärler we moda we owadan.


 • Çarçuwaly material:Asetat we metal
 • Linza materialy:AC ýa-da kompýuter
 • Linza reňkleri:Arassala
 • MOQ:Her model üçin 10 sany
 • Logotip:Omörite logotip
 • Sargyt:OEM ýa-da ODM kabul ediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Aýratynlyk

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Iki goşa köpri ýarym çarçuwaly äýnek çarçuwasynyň ýokary derejeli özleşdirilmegi GG220804

  Arzan aýna çarçuwasy GG210902

  Eo äýnek çarçuwasy GG210811

  GG äýnek GG210713

  Aýal-gyzlar ýokary derejeli äýnek GG211125


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Marka äýneklere hyzmat etmegiň umumy duýgusy

  1. Aýna geýeniňizde we aýyranyňyzda, iki eliňiz bilen ybadathana aýaklaryny tutuň, öň tarapdan aýyryň we deformasiýa we gowşama sebäp bolup biljek äýnekleri bir eliňiz bilen geýiň we aýyryň.

  2. Ulanylmaýan mahaly, obýektiw matany ýokaryk seredip, obýektiwiň we çarçuwanyň gaty zatlar bilen çyzylmazlygy üçin ýörite sumka salyň.

  3. Çarçuwa ýa-da linza tozan, der, ýag, kosmetika we ş.m. bilen hapalanan bolsa, bitarap ýuwujy we ýyly suw bilen arassalaň we ýumşak mata bilen guradyň.

  4. Uzak wagtlap suwa batyrmak ýa-da güne düşmek üçin belli bir ýerde goýmak gadagandyr;uzak wagtlap elektrik togunyň we metalyň gapdalynda goýmak gadagandyr.

  5. Aýnany ýapanyňyzda ilki çep aýna aýagyny bukuň.

  6. Tomaşa çarçuwasy ýoýulýar we sarkylýar we gaýtadan ulanylanda obýektiwiň aýdyňlygy täsir eder.Mugt sazlamak üçin satuw dükanyna gitmegiňizi haýyş edýäris.

  7. Sahypanyň äýnekleri belli bir wagt ulanylandan soň birneme deformasiýa bolup biler.Bu adaty hadysadyr.Çarçuwany sazlamak üçin satuw dükanyna baryp bilersiňiz.

  8. Fotokrom aýnasyny göni gün şöhlesiniň ýerine uzak wagtlap goýmaň, ýogsam fotohrom täsiriniň ulanylyş wagty gysgaldylýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň