<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=311078926827795&ev=PageView&noscript=1" /> Acörite asetat göz gün äýnegi reňkli CT210602

Acörite asetat göz gün äýnegi reňkli CT210602

KT seriýasy ajaýyp ussatlygy bilen gymmatly äýnekleriň bu tapgyry arkaly markanyň özboluşly aýratynlyklaryny we nusgawy stillerini üstünlikli görkezýär.Ajaýyp gylyk-häsiýetiňizi görkezmek üçin aýrylmaz aksessuar.


 • Çarçuwaly material:Asetat we metal
 • Linza materialy:Neýlon ýa-da polýarlaşdyrylan
 • Linza reňkleri:Köp / Gara / Çal / Arassa / Goňur / G15 (Suratyň hakyky reňkine baglylykda)
 • Önümleriň ady:Aýry-aýry dizaýn günlük äýnekleri
 • MOQ:Her model üçin 10 sany
 • Logotip:Asyl nyşan
 • Sargyt:OEM ýa-da ODM-i kabul ediň (MOQ: 600pc / model üçin)
 • Önümiň jikme-jigi

  Aýratynlyk

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Ajaýyp goşa köpri metal günlük äýnekleri CT220530

  Erkekleriň moda meýdançasy metal günlük äýnekleri CT210704

  Iň oňat býudjet tigirli äýnek CT210914

  Logörite günlük äýnekleri CT210705

  Günlük äýnekleriniň bahasy CT210721


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Günlük äýnekleri gatlakly we üç ölçegli daşky görnüşi güýçlendirýän we aýallaryň asylly häsiýetini we özboluşly şahsyýetini ýüze çykarýan ýokary tehnologiýaly plastmassa materialdan ýasalýar.Metal çarçuwasy ýokary çeýeligi, ýokary gatylygy, berk kebşirleýiş nokady, oňat berkligi we tendensiýa üçin inçe çarçuwaly çyzyk bilen ýokary nikel garyndysyndan ýasalýar.

  Seresaplylyk bilen ýasalan bu äýnek size çyn ýürekden hödürlenýär we aýratyn şaý-sepler ussatlygynyň ussatlygy bilen bu ajaýyp äýnek kolleksiýasyna ajaýyplyk äheňi berilýär.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň